Arenguklass

Pindala
(ha)

Koosseisupuuliikide tagavarad (tm)

Surnud
metsa
tagavara
(tm)

KU

HB

SA

LM

VA

PN  

TA  

JA   

KS

MA

LV

Kokku

tm

tm/ha

Lagedad alad

10,10

111

9

4

15

11

30

31

5

215

21

40

Selguseta alad

27,90

6

18

26

11

61

2

Noorendikud

35,00

104

92

5

2

8

1

2

108

90

226

637

18

Latimetsad

14,20

400

133

350

36

130

1049

74

10

Keskealised metsad

88,80

3746

249

84

8

9

5790

3724

495

14105

159

261

Valmivad metsad

78,50

3234

596

7

439

8

6

3869

2703

1276

12137

155

150

Küpsed metsad

122,10

11326

2219

118

1390

144

32

31

3934

4183

3807

27182

223

582

Kokku

376,60

18928

3298

130

1919

200

32

59

2

14106

10777

5937

55387

147

1043