Metsaühistu pakub enamasti kõiki teenuseid, mis seostub metsade majandamisega. Järgnevalt seletame lahti, mida teenus tähendab.

Metsamajanduskava tellimine: Metsamajanduskava peab olema kõigil kinnistutel, millele soovitakse toetust saada. Metsateatise võtmise puhul on kava kohustuslik alates viiest hektarist.

Metsamaterjali ost  Metsaomanik on ise metsa raiunud ja metsa serva kokku vedanud ning soovib materjali müüa metsaühistu kaudu võimalikult kõrge hinnaga.

Raieõiguse ostMetsaomanik soovib metsa majandada erametsanduse hea tava järgi.  Antud teenuse puhul korraldab Metsaühistu kõik tööd metsas ja paberimajanduses. Raiest saadav tulu laekub metsaomaniku pangaarvele.

Lisandub käibemaks.

Töö tähtaeg
Ühik
Töö maksumus
Metsamajanduskava koostamine
kuni
1 kuu

eurot / metsamaa ha

 12+km*
Metsamaterjali ost

eur/tm
1,0
Raieõiguse ost

eur/tm
3,0
Hakkepuidu ost

eur/m31,0
Toetuste saamine

%
5
Kinnistu ja raielangi metsa väärtuse hindamine metsaregistri andmete põhjal
1 nädal
kinnistu
35
Kinnistu ja raielangi metsa väärtuse hindamine välitöö andmete põhjal
3 nädalat
kinnistu
13 eur/ha + 35

Lisaks rendime välja mootorsaagi ja võsalõikurit 1 eur/h (vastavalt tehtud töö ajale)

*) Metsamajanduskava koostamisele saab toetust küsida (kuni 10 eur) metsaühistu eraisikust liige.