Rakvere Metsaühistu on asutatud 10. detsembril 1992 aastal. Asutajaliikmeid on praegu metsaühistus neli: Elle Fedosejev, Lembit Laks, Hanno Nõmme ja Juhan Viise. Metsaühistul on olnud häid ja halbu aegasid. Esimene aktiivne tegutsemisperiood oli aastatel 1993 kuni 1997, kui juhataja oli kogemustega metsamees Roland Sikka. Sel ajal oli metsaühistu põhitegevus metsaraie ja puidu müük. Toetuste viimine metsaomanikeni tol ajal puudus. Metsaomanike nõustamine oli teisejärguline tegevus. Aktiivse tegevuse lõpuks aastal 1998 oli Rakvere Metsaühistul liikmeid 59 ja metsapindala liikmete omanduses 1056 ha. Peale Roland Sikka haigestumist 1998. aastal saabus Rakvere Metsaühistule vaikne periood, kus oldi väga lähedal metsaühistu likvideerumisele 1999. aastal. 1999. aastal tegi juhatus koosseisus Roland Sikka, Kalle Rand ja Albert Tõeväli avalduse Lääne-Viru Maakohtule Rakvere Metsaühistu registreerimiseks äriregistrisse tulundusühistuna alates 24.01.2000.
11. detsembril 1999 valiti üldkoosolekul Rakvere Metsaühistule uus juhatus koosseisus Uno Milvaste, Kalle Rand, Lauri Salumäe ja Tõnu Tampik. Tegevjuhiks valiti ja oli kuni 2016. aastani Lauri Salumäe. Aastatel 1999 kuni 2001 ei toimunud aktiivset tegevust.  Samal üldkoosolekul otsustati jätkata tulundusühistuna ja viia osakapital 40000 kroonini ning muuta põhikirja vastavalt tulundusühistuseaduse nõuetele. 2003. aasta üldkoosolekul arvati liikmeskonnast välja 42 metsaomanikku metsaühistu töös mitte osalemise tõttu. Alates 2010. aastast oli juhatus viieliikmeline koosseisus Lembit Laks, Eldur Lepik, Kalev Jaanson, Hanno Nõmme ja Lauri Salumäe. Esimest korda oli juhatus valitud piirkondlikul põhimõttel, et kui mõnest piirkonnast on ühistusse astunud rohkem metsaomanikke, siis peab samast piirkonnast tulema ka esindaja ühistu juhatusse. 2006. aastast kuni 2011 oli ühistul palgaline piirkonna tugiisik. Rakvere Metsaühistu juhatus ja konsulendid on pikaaegsete kogemustega metsamehed. 2005 aastal sõnastas juhatus ja üldkoosolek esimesena Eestis erametsanduse hea tava, mida kasutatakse ka oma praktikas. Erametsanduse hea tava kinnitati sama kujul ka Eesti Erametsaliidu üldkoosolekul. 2006. aastal oli ühistul FSC metsamajandaja sertifikaat, mis lõppes seoses seadusandlike probleemidega metsaomanikest mitteolenevatel põhjustel. 2012 aastast on metsaühistul valitud 24-liikmeline volikogu igast vallast kümne liikme kohta volinik. Alates  2014 aasta üldkoosolekul valiti uus juhatus koosseisus Kalev Jaanson, Meelis Matkamäe, Hanno Nõmme, Lauri Salumäe ja Ain Tiivas. Alates 2013 aastast on metsaühistul tööle võetud raamatupidaja-arvestaja Tiia Renser. 2014. aasta detsembris taotles Rakvere Metsaühistu uuesti FSC 100% sertifikaadi, olles esimene metsaühistu, kellel sertifikaat senini kehtib. 2017 aasta volinike koosolekul uuendati ühistu põhikirja ja sellega seoses valiti nõukogu. Volikokku kuulub 31 liiget. 2017 detsembris otsustas volikogu, et Rakvere Metsaühistu peab kuuluma Eesti Erametsaliitu. 2019 aasta augustis toimus Rakvere Kirikuplatsil "Kogu pere metsapäev", mille üks korraldajatest oli Rakvere Metsaühistu.  Hetkel on metsaühistu juhatus neljaliikmeline (Meelis Matkamäe, Tiia Renser, Rene Puhke ja Helina Vara) ja nõukogu viieliikmeline.


Rakvere Metsaühistu tegevuse ajalugu on järgnevas tabelis:↑ ↑

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liikmete arv

290

359

425

 523

578

691

744

835

Metsamaa pind ha

8955

9802

11214

 14621

15432

16874

18059

20331

Puidu müük tm

24 273

 25 267

21 569

 22 684

 26 702

25 380

39 284

42 276

Istutatud metsa pindala/taimede arv

103 ha

111 ha

158 ha

126 ha

280 000

350 000

430 000

529 000

Laekunud liikmemaksu €

3668

5698

5484

 7499

7926

9618

10133

11311

Omakapital €

4782

4782

4777

 4777

4617

4195

4197

3984


Rakvere Metsaühistu põhikiri 2017