1.

Siseriiklik toetus

Toetatavad tegevused seotud metsa uuendamisega:

1.     Maapinna ettevalmistus istutamiseks 96 €/ha

2.     Metsa uuendamine (istutus + taim) 400 €/ha

3.     Kuni 3a. metsakultuuri hooldamine 96 €/ha
4.     Metsamajandamise kavade toetus kuni 10 €/ha

Tööd peavad olema tehtud ja siis tuleb täita toetuse lepingu blankett.


Toetust saab küsida ainult metsaühistu liige.

2.

Euroopa toetus (metsameede)

1.     Hooldusraie kuni 30a metsas 153 €/ha

2.     Kasvavate puude laasimine 200 €/ha

3.     Ulukikahjustuse ennetamine 61 €/ha

4.     Metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamine 30%

5.     Metsapuude taimehaiguse ja kahjustuse vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 95 €/ha

Töödega ei tohi alustada enne kui on taotlus tehtud. Enne tuleb taotleda ja peale taotluse esitamist võib tegevustega alustada. Kui tööd teostatud, tuleb esitada Metsameetme  kinnituskiri

ERAMETSANDUSE TOETUSE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED