Algas metsameetme taotlusvoor

Alates 15. septembrist kuni 6. oktoobrini saavad erametsaomanikud esitada Erametsakeskusele taotlusi metsameetme toetusvooru. Toetust saab hooldusraieteks, ulukikahjustuste ennetamiseks ning tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks. Vooru eelarve on 2 316 000 eurot.

Metsameetme toetusrahad jagatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 programmperioodi nõuete alusel. Võrreldes varasemaga on kaks muudatust. Esiteks pikendati 2022. aasta vastuvõtuks programmperioodi. “Kui seni on igale metsaalale saanud hooldusraieks toetust ühe korra programmperioodi jooksul, siis nüüd on võimalus tulla käesoleva aasta taotlusvoorus uuesti taotlema hooldusraiet juba toetust saanud objektidele,” rääkis Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Teise muudatusena on käesoleva taotlusvooru tööde elluviimise ja tõendavate dokumentide esitamise tähtajaks 30.11.2024. Varem oli metsaomanikest taotlejatel tööde deklareerimiseks aega kuni aasta alates toetuse rahuldamise otsusest ning metsaühistutel vastavalt 1,5 aastat. Eesti maaelu arengukava 2014-2020 programmperioodi lõpuga seoses on määratud nüüd konkreetne kuupäev, mis ajaks peavad tööd olema Erametsakeskusele deklareeritud.

Taotluse saab esitada metsaomanik e-Pria portaalis, kuid oma liikmete eest esitavad ühistaotlusi ka metsaühistud.  

2022. a võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on juba programmiperioodil (2014-2021) hooldusraie toetust taotletud ja saadud.

Mida toetatakse?

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
 • Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine
 • Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Eelmine
PILDID. Rakvere Metsaühistu pidas Sagadis juubelit
Järgmine
Süsinikukaubanduse koolitus

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: